2005 2006
Oktober
November
December
Januari
Februari
Mars


2008

USA UT UR IRAK!
Samling Norra Bantorget, Stockholm kl 12:00

Den irakiska flickan Ayat Suliman, som allvarligt skadats av USA:s
klusterbomber, leder demonstrationen tillsammans med andra irakiska barn.

Möte Sergels torg 13:30, tal, teater, musik av Mikael Wiehe m fl

Vill du hjälpa till? Ta kontakt med info@motkrig.org

Hjälp till att sprida info om Demon:

Flygbladsutdelning lördag 8 mars kl. 12-14

Kom till Sergelarkaden (”Plattan”)

Kom till Södermalmstorg (T-bana Slussen)

Kom till Medborgarplatsen

 

Affischer finns:

på latinamerikanska bokhandeln Drottninggatan 91

i Ung vänsters lokal Gamla Lundagatan 2

Kafé 44 Tjärhovsgatan 44

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


OKTOBER

Lördag 22 oktober kl. 13.00
Flygbladsutdelning på medborgarplatsen
- alla varmt välkomna att hjälpa till.NOVEMBER


Tisdag 1 November kl. 18.30
Föreläsning av Mikael Nyberg:
" USA som imperiemakt – fallet Irak."
Var: på ABF-huset

(arrangeras av Iraksolidaritet i samarbete med ABF)


Onsdag 2 November kl. 18.30
Medlemsmöte nätverket mot krig

 

ABF-huset Sveavägen 41, Per-Albin-rummet


Förslag till dagordning:


1. Ordförande och sekreterare etc
2. rapporter:
a)konferens om utarmat uran 16 o 17 november
b) rättegång mot tre antikrigsaktivister - domen
c)Besök på antikrigsmöte i Bryssel

2. Ekonomisk rapport

3. Höstens och vårens fortsatta aktiviteter - uppmaning till medlemmar att skriva upp sig på aktivitet:
a) Flygbladsutdelningar medborgarplatsen lördagar
b) Ny bulletin ”motkrig.org” – förslag till innehåll, utgivning, ansvariga m m
c) Sveriges Fredsråds konferens om terrorism och krig 6 november kl. 10:00 på ABF-huset
d) En annan röst ”Media och kriget” – Dahr Jamail, m fl
e) Tre år av krig mot Iraks folk – ansvariga, planering och förberedelse av manifestation lördagen 18 mars 2006
f) Kort om Nätverkets organisation – möjligheter och problem

3. Övriga frågor
a) Övriga frågor – seminarium på Södertörn (7/11) och Sthlms universitet (8/11) om Agent Orange 30 år efter Vietnamkriget b) ..... c) .......


Efter medlemsmötet

Kl. 19:30 Föreläsning av Jonas Thunberg, utrikesredaktör på Flamman, om läget i Irak – frågor, synpunkter, diskussion om Nätverkets uppgifter i anslutning till föreläsningen

Välkomna önskar samordningsgruppen

 


Söndag 6 november kl 10:00 - 15:00

Sveriges Fredsråd: öppet rådslag om Terrorismen och Världen, läs mer

Katasalen ABF-huset

Måndag-tisdag 7,8 november


"Agent Orange och dess effekter, 30 år efter Vietnamkriget"
, seminarium 7 och 8 november info här


Onsdag, Torsdag 16-17 November kl. 18.30
Konferens om utarmat Uran.
En uppföljning av förra årets arrangemang
på riksdagshuset. 16-17 november.
VAR: 16 november på Örebro universitet
och den 17e på riksdagshuset, andrakammarsalen.


( Arbetsgruppen mot utarmat uran arrangerar med bistånd av Miljöpartiet
och Nätverket mot krig.)


DECEMBER


15 december samordningsmöte24 December kl. 18.00
God Jul önskar nätverket mot krig.

2006

JANUARI


1 Januari kl. 00.01
Nätverket mot krig önskar gott nytt år

12 Januari

Samordningsmöte

18 januari

Medlemsmöte onsdagen den 18 januari kl 19:00 i ABF-huset, Beskowsalen
Förslag till dagordning:

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

2. Rapporter


3. Konferens den 31 januari: ”En annan röst – kriget och media”, med Dahr Jamail (tar upp bl a: Medias roll i kriget, den svenska rapporteringen, alternativa informationskanaler)


4. Demonstration 18 mars - paroller: USA ut ur Irak - Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik – Sverige ut ur Afghanistan – ockupationerna av Irak och Palestina måste upphöra nu – Försvara folkrätten - stoppa vapenexporten nu…

5. Bulletinen ”motkrig.org”


6. Medborgaplatsaktivitet

7. Övrigt

Samordningsgruppen

 


Från och med 28 jan:
Varje lördag mellan kl. 13:00 - 14:00 aktivitet på Medborgarplatsen mot krig - USA ut ur Irak! Sverige ut ur Afghanistan!


 

Inställt (ev framflyttat till nytt datum)

Dahr Jamail, oberoende, "ickeinbäddad" journalist från USA som varit stationerad i Irak långa perioder och har bl a personlig vittnesbörd om Fallujahändelserna. Han deltar i konferen "En annan röst" i Stockholm. Mer information om detta kommer snart.FEBRUARI

 MARS

Torsdag den 16 mars, kl. 19:00 Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17

Samtal med representanter från brittiska antikrigsrörelsen

Föräldrapar till stupad brittisk soldat berättar om sin sorg och om sin kamp mot Tony Blair. Föräldrarna är aktiva i den växande föreningen Military Families Against the War (Militärfamiljer mot kriget)

Mötet innehåller också ett kulturprogram med bl a
musik av Johan Norberg (gitarr) och Jonas Knutsson (saxofon): svenskklingande världsmusik i världsklass.

Olof Bukard läser dikter av Harold Pinter

Servering. Entré: 40 kr

Tid: torsdag den 16 mars, kl. 19:00
Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 (T-bana Rådmansgatan)

Lördag 18 mars kl. 13:00 Sergels Torg, Stockholm

Demonstration på treårsdagen av USA:s krig - "Shock and Awe" - i Irak:

USA ut ur Irak!

Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik!

 

Inget krig mot Iran!
Stoppa USA:s militära upptrappning i Latinamerika
Stoppa vapenexporten till USA och Storbritannien
Stoppa vapenexporten till Israel
Sverige ut ur Afghanistan!
Ockupationerna av Irak och Palestina måste upphöra nu!
Försvara folkrätten!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Måndag den 22 maj

Om arbetet med att informera om USA:s och Storbritanniens användande av utarmat uran (DU) i krigen i Jugoslavien, Irak och Afghanistan:

Uppmaning att delta i möte där vi förhoppningsvis kommer att bilda ARK - Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring

TID: Måndagen den 22 maj kl. 18.30

PLATS : De Synskadades Riksförbunds lokaler, Gotlandsg .44, Stockholm

Välkomna!

Med vänlig hälsning

Elise Rappe elise154@hotmail.com

Anita Lilburn lilburn@glocalnet.net (fram till slutet av april
sobol@paradise.net.nz)

Monika Dahlby

Mer info om DU och om mötet 22 maj

Hemsida www.uraniumconference.org

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Söndag den 10 september

Nätverket mot krig anordnar möte med Irakveteran mot krig från USA och expert på Nato och kärnvapenmotståndare från Belgien

Plats: ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: Söndag den 10 september kl. 18:00 – 20:001. Från USA:s antikrigsrörelse: Irakveteran på besök i Stockholm. Han tillhör Irakveteraner mot krig (Iraq Veterans Against the War http://www.ivaw.net/ ) i USA. Han arbetar på Universitetet i Iowa, USA och arbetar dessutom som dramatiker. Han förhörde fångar i Abu Ghraib innan han kom till insikt om att han inte kunde fortsätta och bad att få bli befriad från militärtjänstgöring.

2. Belgisk expert på Nato och USA:s krigspolitik Pol de Vos samordnar motståndet mot USA:s kärnvapen i Belgien och mot NATO. Han arbetar inom organisationen Stop USA (http://stopusa.be/) Han har skrivit många artiklar och är en ofta anlitad talare i Belgien och utomlands. Han är medförfattare till en bok om 11 september, World Strategy of US Government. Han kommer att tala om ”USA, NATO and European Army”.

 

Arrangör: ABF-stockholm och Nätverket mot krig

 

Inträde: 50 kr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Måndag den 11 september

Till mänsklighetens försvar - mot USA:s krigspolitik

Program för manifestation på Sergels Torg måndagen den 11 september kl 17.00 – 21.00

1)      Minidemonstrationer med olika teman: Latinamerika, Guantanamo, Mellanöstern, kärnvapen och andra terrorvapen

2)      Informations-tält med bokbord, skärmutställningar m.m  (Mellanöstern, Irak, Palestina, Latinamerika, Kärnvapen, UBV m fl.)

3)      Scen med filmvisning, olika kulturinslag, musik, talare

4)      Medlem i Iraq veterans against the war (http://www.ivaw.net/ USA) – är en av talarna. Övriga talare: bl a Pol de Vos, expert på Nato, från Belgien och Anna Linnea Rundberg från Faslane (brittisk antikrigsorganisation).

 

Samtidigt pågår olika aktiviteter på ”Plattan”

 

I Nätverket mot krigs tält finns bokbord, knappar, folder om Nätverkets verksamhet, ”valaffischer”, böcker, insamlingsbössor, skärmutställning m m.  Bl a  följande böcker kommer att säljas vid bokbordet:

    • ”Fånge på Guantanamo - Mehdi Ghezali berättar” av Gösta Hultén
    • ”Det är rätt att göra motstånd” av Åsa Linderborg och Erik Wijk
    • ”Ett annat Israel” av Susan Nathan